Nyvalgt fylkesstyre 2015

Årsmøtet til Rogaland Arbeiderparti ble holdt 7.-8.mars hvor det ble vedtatt ny politikk samt et nytt fylkesstyre.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program