Arbeiderpartiets kommuneopplegg for 2015

Vi vil bruke det handlingsrommet i norsk økonomi til å investere i framtida, og foreslår å øke kommunesektorens inntekter med om lag 3,4 milliarder kroner utover regjeringens forslag. Av dette utgjør 2,3 milliarder kroner økte frie midler. Arbeiderpartiet foreslår å øremerke 200 millioner kroner til skolehelsetjenesten. Av de frie midlene går 600 millioner til fylkeskommunene, sier nestleder og kommunalpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Kommende arrangmenter

8. marskl10:00Årsmøte i Rogaland Arbeiderparti 2015

Se alle arrangementer

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program